fbpx
 

Global Construction ServicesPolityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Global Construction Services Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Czeladzi, adres: ul. Spacerowa 1, 41-253 Czeladź, KRS 0000724382, REGON 369757958, NIP 6252464593.

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami listownie (na w/w adres) lub mailowo (rodo@dewelopergcs.pl).

A. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy cywilnoprawnej lub podjęcia na żądanie działań, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu zrealizowania umowy, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 2. marketingowych, tj. przedstawienia oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia sprzeciwu;
 3. prowadzenia korespondencji telefonicznej, mailowej lub listownej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 4. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach;
 5. rekrutacji, na podstawie
  a) Kodeksu pracy:
 • 221 § 1 i 2 – w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • 221 § 4 (i innych właściwych przepisów prawa) – w zakresie innych danych osobowych niż w/w, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b) zgody:
 • co do innych danych zwykłych, niż wymienione w pkt. 1,
 • co do danych wrażliwych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ( 221b § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • udzielonej na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c) naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych innych niż wymienione w pkt. 5a-b, przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli kandydat wyraził zgodę na kolejne   dodatkowo przez okres maksymalnie 2 lat.

Podanie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne – w celu marketingowym (pkt 2), wymiany korespondencji (pkt 3) oraz rekrutacji (pkt 5 b-c);
 2. wymagane ustawowo – w celu podatkowo-księgowym (pkt 4), z uwagi na przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości
 1. dobrowolne, ale niezbędne – w celu zawarcia i realizacji umowy (pkt 1) oraz rekrutacji (pkt 5a) w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia i danych kontaktowych kandydata do pracy, ponieważ brak danych uniemożliwi wykonanie umowy albo wzięcie udziału w rekrutacji.

Dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym profilowania.

B. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, tj. podmiotom prowadzącym działalność:

 1. pocztową lub kurierską;
 2. płatniczą;
 3. księgowo-kadrową;
 4. prawniczą;
 5. ubezpieczeniową;
 6. teleinformatyczną.

C. Prawa związane ochroną danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. dostępu do danych osobowych;
 3. żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania;
 4. przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody;
 5. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (laptop, telefon komórkowy, itp.) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.zielonymalobadz.pl oraz www.dewelopergcs.pl  (dalej: Serwis).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania jej na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W tym przypadku podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Global Construction Services Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Czeladzi, adres: ul. Spacerowa 1, 41-253 Czeladź, KRS 0000724382, REGON 369757958, NIP 6252464593.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym.

Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE ?

 

OSIEDLE ZIELONY MAŁOBĄDZ

Osiedle Zielony Małobądz
ul. 27 Stycznia, 42-500 Będzin, woj. śląskie

BIURO

Global Construction Services Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Spacerowa 1, 41-253 Czeladź, woj. śląskie
NIP 6252464593

biuro@zielonymalobadz.pl
ZADZWOŃ

nowoczesne mieszkania w aglomeracji śląskiej, mieszkania ogrzewane pompą ciepła, ogrzewanie podłogowe w standardzie, energia z paneli fotowoltaicznych, mieszkania z ogródkiem, mieszkania z tarasem, nowe osiedle Będzin, nowe osiedle blisko centrum Katowic

© Global Construction Services Sp. z o.o. Sp.k. 2023